Chính sách khách hàng thân thiết

Để tri ân khách hàng, thương hiệu thời trang cao cấp Phan Nguyễn triển khai chính sách thẻ cho khách hàng như sau:

1. Đối tượng và thời gian áp dụng

- Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng mua hàng trực tiếp tại các Showroom trực thuộc Phan Nguyễn.

- Phương thức tính toán: Cộng dồn giá trị thanh toán của khách hàng trong 6 tháng gần nhất

- Các cấp bậc thẻ của Phan Nguyễn

STT

Loại thẻ

Quyền lợi

1

VIP

Giảm 5%

2

VIP Bạc

Giảm 10%

3

VIP Vàng

Giảm 15%

4

VIP Kim cương

Giảm 20%

2. Quy đổi gía trị  cho khách hàng

- Được tặng 01 điểm với giá trị hóa đơn thanh toán từ:          350.000    đến dưới     1.000.000 VND

- Được tặng 02 điểm với giá trị hóa đơn thanh toán từ:          1.000.000 đến dưới     2.000.000 VND

- Được tặng 03 điểm với giá trị hóa đơn thanh toán từ:          2.000.000 đến dưới     3.000.000 VND

- Được tặng 04 điểm với giá trị hóa đơn thanh toán từ           3.000.000 đến dưới     4.000.000 VND

- Được tặng 05 điểm với giá trị hóa đơn thanh toán từ:          4.000.000 VND trở lên.

3. Nâng cấp Thẻ cho Khách hàng

- Đối với khách hàng thông thường: Khi khách hàng đạt được 05 điểm khách hàng sẽ được xem xét và phát thẻ VIP theo tổng giá trị thanh toán tương ứng.

- Đối với khách hàng đã có một trong các loại thẻ VIP: Khi khách hàng đạt được 10 điểm, khách hàng sẽ được xem xét và nâng bậc thẻ theo tổng giá trị thanh toán tương ứng.

- Khi khách hàng đạt được số điểm cần thiết và đã được nâng cấp thẻ VIP theo bậc tương ứng, số điểm của khách hàng sẽ được đưa về 0 để tích lũy nâng cấp lên thẻ VIP cao hơn.

 

Điều kiện về Tổng giá trị thanh toán trong 6 tháng gần nhất (VND)

Quyền lợi

Từ 1.750.000 đến dưới 4.000.000

Thẻ VIP

Từ 4.000.000 đến dưới 7.000.000

Thẻ VIP Bạc

Từ 7.000.000 đến dưới 13.000.000

Thẻ VIP Vàng

Từ 13.000.000 vnđ trở lên

Thẻ VIP Kim Cương

4. Quy định áp dụng thẻ

- Khi khách hàng đạt được một trong các loại thẻ VIP, khách hàng sẽ được hưởng % chiết khấu tương ứng và áp dụng với tất cả những lần mà khách tới mua hàng.

- Thẻ VIP không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác của Công ty.

- Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Thẻ áp dụng trên toàn bộ hệ thống showroom trực thuộc Phan Nguyễn.

- Không chia nhỏ giá trị hóa đơn một lần mua hàng